Tài khoản

Quý khách có thể thanh toán qua tài khoản ngân hàng:
1 ./ Số tài khoản: 21310000338836
Chủ TK : Phan Văn Hiển
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV – Chi nhánh Nam Hà Nội

2 ./ Số Tk: 10824690327016
Chủ TK : Bùi Thị Nguyệt
Ngân hàng kỹ thương Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm